PTKT: Cặp GBPUSD test ngưỡng hỗ trợ

Phạm vi giao dịch trong ngày kỳ vọng từ ngưỡng hỗ trợ 1.2890 tới ngưỡng kháng cự 1.3050. Cặp GBPUSD diễn biến khá tiêu cực trong phiên hôm...

216 0
216 0

Phạm vi giao dịch trong ngày kỳ vọng từ ngưỡng hỗ trợ 1.2890 tới ngưỡng kháng cự 1.3050.

Cặp GBPUSD diễn biến khá tiêu cực trong phiên hôm qua nhưng đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ổn định tại vùng 1.2890. Tại đây, đà giảm đã được hạn chế và thị trường bắt đầu nỗ lực tìm kiếm hướng đi lên thêm một lần nữa.

Cùng lúc, đường EMA50 khả quan càng củng cố cho động lực này. Cần phải chú ý rằng tín hiệu khả quan của chỉ số stochastic cũng đang từng bước hỗ trợ cho xung lực tích cực nói trên.

Nhìn chung, chúng tôi tin rằng cơ hội để thị trường tăng giá vẫn còn giá trị trong các phiên tới, nhắm mục tiêu chính tiếp theo là 1.3100.

Trong trường hợp mốc 1.2890 bị phá thủng, cặp GBPUSD sẽ nhanh chóng tiếp cận ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 1.2720.

Phạm vi giao dịch trong ngày kỳ vọng từ ngưỡng hỗ trợ 1.2890 tới ngưỡng kháng cự 1.3050.

Xu hướng kỳ vọng trong ngày: Đi lên

In this article