PTKT: Cặp GBPUSD nỗ lực bứt phá đi lên

Phạm vi giao dịch trong ngày kỳ vọng từ ngưỡng hỗ trợ 1.2890 tới ngưỡng kháng cự 1.3100. Cặp GBPUSD tiếp tục diễn biến khả quan sau khi...

134 0
134 0

Phạm vi giao dịch trong ngày kỳ vọng từ ngưỡng hỗ trợ 1.2890 tới ngưỡng kháng cự 1.3100.

Cặp GBPUSD tiếp tục diễn biến khả quan sau khi đón nhận sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chỉ số stochastic. Kết quả là, thị trường test mức đỉnh kỷ lục trong tháng tại 1.2987.

Để bảo toàn xu hướng tăng trên cơ sở ngày và trong ngắn hạn, thị trường cần trụ vững trên mức giá này. Mục tiêu xa hơn tiếp theo nằm tại 1.3100.

Nhìn chung, động lực đi lên vẫn chiếm ưu thế, trừ khi ngưỡng 1.2890 và cặp GBPUSD rơi về các ngưỡng sâu hơn.

Cần phải chú ý rằng đường EMA50 đang cung cấp sự hỗ trợ tốt cho sóng tăng giá nói trên.

Phạm vi giao dịch trong ngày kỳ vọng từ ngưỡng hỗ trợ 1.2890 tới ngưỡng kháng cự 1.3100.

Xu hướng kỳ vọng trong ngày: Đi lên

In this article