Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 20/4/2017 đến 26/4/2017

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế,...

231 0
231 0

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 20/4/2017 đến ngày 26/4/2017.

In this article

Join the Conversation